Tahrif ve tahkir kıskacında Selahadînê Kurdî
1900’dan sonra Arap, Fars ve Türkler’de yükselen milliyetçilik dalgasıyla Salahadin’in ‘Kürdlüğü’ sistemli bir şekilde yok edilerek Türk veya Araplaştırılmıştır. 2000’den sonra tahrif, tahkire dönüştürülmüştür.
14.08.2018

Nurullah ALKAÇ

Fiili olarak 1175 yılında Eyubi Kürd devletini kuran Salahadînê Kurdî vefat ettiğinde  (ö.589/1193) ardında Mısır, Suriye, El Cezire, Ermenistan ve Yemen’i kapsayan geniş bir imparatorluk bırakmıştı. Haçlılara karşı giriştiği savaşlarla İslâm Dünyası’nda ve savaş alanlarında Batılılara karşı göstermiş olduğu ‘savaş ahlakıyla’ Batı Dünyası’nda ‘tarihin unutulmaz kahramanları’ arasında yer alan Salahadin’nin hem doğu (Arapça, Farsça, Osmanlıca, Kürdçe, Ermenice, Süryanice, Gürcüce) hem de Batı (Latince, Fransızca, İngilizce, Rusça) kaynaklarında Kürd olduğu şüphe bırakmayacak şekilde yazılıdır. Ancak 1900’dan sonra Arap, Fars ve Türkler’de yükselişe geçen ve devlet politikaları haline getirilen milliyetçilik dalgasıyla Salahadin’in ‘Kürdlüğü’ sistemli bir şekilde yok edilerek Türkleştirilmiş veya Araplaştırılmıştır. 2000’den sonra ‘tahrifat’ yapılamayınca bu kez ‘tahkir’ edilerek sunulmaya çalışılmıştır.

Eyubi ailesi, Kürdlerin Hezbaniyye kabilesinin Revadiye koluna mensuptur. Salahadin’in babası Necmedin Eyub ve amcası Esedüdin Şerko ‘Şadi/Şazi el-Kurdi’nin oğullarıdır. İbn Xalikan, “Vefeyâtü’l-Ayân ve Enbâu Ebnâi’z-Zamân” isimli eserinde, Eyubilerin nesebi için birçok araştırmada bulunduğunu, Şadi’den yukarısını tespit edemediğini ancak ailenin bazı büyükleri tarafından Şadi’nin babasının isminin Mervan olduğunu duyduğunu da not etmektedir. Memlük tarihçilerinden İbn İyâs da “Bedâiu’z-zühûr fî Vakâîdi’d-dubûr” kitabında, Eyubilerin şeceresini ‘Necmedin Eyub b. Şadi b. Mervan el-Kurdi’ olarak vermektedir. Tarihçi ed-Devadari, Eyubi ailesinden Melik Salih İsmail’in (ö.648/1251) oğlu Melik Kamil’e neseplerini sorduğunu, onun da kendilerini Nihavend Dağı Kürdleri’nden olduklarını söylediğini vurgular.  

Soyunu Araplara dayandıran ve halifelik iddiasına zemin hazırlamak isteyen ancak akli melekesi yerinde olmayan Salahadin’in kardeşi Tuğtekin’in oğlu Muiz İsmail’e karşı Melik Adil, yeğenini bu iddiasından dolayı ayıplamış ve iddiasından vazgeçmeye çağırmıştır. Eyubi ailesinin Arap kökenine bağlanma girişimine karşı, Salahadin’e uzun bir süre inşa katipliği yapmış olan İbn Şeddad, Salahadin’in bu tür iddiaları kesin bir dille reddedip bunların asılsız iddialar olduklarını ifade ettiğini aktarır (“en-Nevâdirü’s-Sultâniyye ve’l-Mehâsinü’l-Yûsufiyye).

Salahadinê Kurdî’nin orijinal Arapça kaynaklarda ‘Kürdlüğüne’ dair geniş bilgi için Abdülhalim Oflaz’ın “Eyubi Ailesinin İlk Dönem Tarihleri (Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S:7, 2016, ss:37-60)” isimli akademik makalesine bakılabilir.

YORUMLAR (0 Yorum)

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir.
Yazılanlardan imp-news sorumlu tutulamaz